Solare

Opstellingen

Een systemische benadering plaatst de mens of organisatie, met zijn of haar vraag, in een groter geheel. Zo kunnen mogelijke invloeden vanuit de context of het verleden van deze persoon of orga-nisatie zichtbaar worden.

 

Dit kan heel vruchtbaar zijn in situaties waarbij de gebruikelijke aanpak niet werkt of waarin het niet duidelijk is welke koers ingezet moet worden.

 

Een veel gebruikte methodiek is het opstellen van representanten in de ruimte. Ook in één-op-één situatie kan het opstellen toegepast worden.

 

Een open, onbevangen houding is essentieel. Mijn ervaring is dat zo een verdieping van inzicht ontstaat. De essentie van een vraagstuk komt aan het licht. Deze wordt door de deelnemer(s) innerlijk herkend, geeft ruimte en kan ontroeren.

 

Waar eerst stagnatie was, komt nu een proces van heling op gang. Energie gaat weer stromen en mensen voelen zich krachtiger. Voorheen ervaren hindernissen verdwijnen of kunnen nu worden aangepakt.

   
 

 

Organisatieopstelling

 

Familieopstelling.

 

Heeft u vragen, neem dan contact met me op. 

U kunt ook als toeschouwer aan een opstelling deelnemen om zo een indruk te krijgen van deze werkwijze.