Solare

Individuele begeleiding

Een van uw medewerkers heeft extra begeleiding nodig vanwege: 

  • een verandering van functie, die nieuwe kwaliteiten vraagt;
  • een lastig leerpunt, dat goed functioneren in de weg staat;
  • een loopbaanvraag;
  • problemen in de samenwerking;
  • dreigend verzuim;
  • re-integratie bij langdurige ziekte.

 

Aan het begin van het traject maak ik met u en uw medewerker afspraken over het doel en de duur van de begeleiding.

 

Na afloop volgt terugkoppeling naar u, in overleg met uw medewerker, en zo nodig een advies voor de toekomst. 

Indien gewenst geef ik terugkoppeling in een gesprek met u en uw medewerker tezamen.

 

Ik ben, naast psycholoog, ook trauma-therapeut. Dat betekent dat ik tevens ondersteuning kan bieden bij het verwerken van ingrijpende levenservaringen. Deze kunnen ook na maanden of jaren pas tot klachten leiden.

 

 

 

Voor medewerkers.

 

Ook medewerkers kunnen contact met me opnemen. We onderzoeken dan samen wat er nodig en mogelijk is. Desgewenst wordt daarna de werkgever erbij betrokken.