Solare

Training

U wilt de zaken anders aanpakken. De wereld verandert en u wilt daar met uw organisatie op inspelen. Of u constateert dat er een steeds terugkerend probleem is, waarbij de gebruikelijke “oplossingen” niet meer werken. Een dergelijke situatie vraagt om een leerproces, een ontwikkeling. Een training kan daarbij een hulpmiddel zijn. Op basis van uw vraag ontwerp ik een training op maat.

Het kan echter ook zeer zinvol zijn om er vanaf de start een gezamenlijke activiteit van te maken. Samen met u en uw medewerkers ontwerp ik dan een leertraject op maat. De deskundigheid, die al binnen uw organisatie aanwezig is, vormt hierbij de basis.

U en uw medewerkers worden zoveel mogelijk betrokken, zowel bij het ontwerp, als bij de uitvoering en de evaluatie. Uw bedrijf of organisatie zet weer een stap in de richting van een “lerende organisatie”; uw medewerkers worden optimaal gemotiveerd.
 

Hier enkele voorbeelden van mogelijke trainingen.

Deze worden uiteraard aangepast aan de situatie binnen uw organisatiee.