Solare

Advies

U geeft leiding aan een organisatie en wilt graag dat uw medewerkers hun kwaliteiten vrij kunnen inzetten ten behoeve van uw bedrijf of organisatie. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd zo gemakkelijk; er zijn zichtbare en onzichtbare hindernissen, waardoor processen niet soepel verlopen.

Dit komt ook tot uiting in het gedrag en de beleving van mensen. Daarmee lijkt de oorzaak dan vaak bij één of meer medewerkers te liggen. Zorgvuldig waarnemen wat er werkelijk speelt, is dan aan de orde.

Hierbij kan ik een rol spelen. Uw deskundigheid is daarbij echter cruciaal. U kent uw organisatie, uw medewerkers en uw klanten. Mijn bijdrage bestaat uit het doorvragen, aanvoelen waar zich het “zwaartepunt” bevindt, ordenen en verhelderen.

Daarna kan ik desgewenst een aanpak voorstellen, die kan leiden tot inzicht, de bereidheid om te veranderen en een toegenomen zelfredzaamheid.
 

U kunt ook advies vragen m.b.t. het aansturen van een van uw medewerkers. Neemt u contact op om samen te bepalen wat een goede aanpak zou zijn.

 

Enkele voorbeelden van adviestrajecten treft u aan op de pagina ‘projecten’.