Solare

Visie

Mens en werk staan centraal. Mensen ontwikkelen zich, ook in hun werk. Dat geldt evenzeer voor een bedrijf. Een probleem of hindernis kan gezien worden als een leervraag: een uitnodiging tot ontwikkelen.
De kernvraag is: “Welke ontwikkeling wordt er op dit moment van mij of van mijn bedrijf gevraagd?” Ont-wikkelen betekent: worden wie je in wezen bent, een onderneming die tot bloei komt.
 

De roos staat symbool voor de volheid van het leven: tere schoonheid én harde doornen.

 

Erkennen wat er is, de vreugde en de pijn, voor- en tegenspoed, geeft kracht.

 

Als we ons verbinden met wat er nu is, komt er ruimte voor nieuwe stappen.